Tag: strategy

Kakšna je razlika med demenco in Alzheimerjevo boleznijo?

Četudi se ti dva izraza pogosto izmenično uporabljata oz. uporabljata kot sopomenki, imata dejansko zelo različen pomen. Demenca ni posebna bolezen. Demenca predstavlja upad duševnih sposobnosti, ki je dovolj močan, da ovira vsakdanje življenje. Je splošen izraz, včasih imenovan tudi krovni izraz, ki opisuje širok spekter znakov in simptomov. Ti pomembno vplivajo na človekovo sposobnost samostojnega opravljanja vsakdanjih aktivnosti.

Pogosti simptomi vključujejo:

 • upad spomina
 • spremembe v miselnih sposobnostih
 • slabe sposobnosti sklepanja in presoje
 • zmanjšana osredotočenost in pozornost
 • spremembe jezikovnih in komunikacijskih veščin

Alzheimerjeva bolezen je ena od oblik demence, vendar ni edina. Obstaja veliko različnih vrst in vzrokov za demenco, vključno z:

 • demenca z Lewyjevimi telesci
 • frontotemporalna demenca (FTD)
 • vaskularna demenca
 • Parkinsonovi bolezni pridružena demenca (PPD)
 • Creutzfeldt-Jakobova bolezen (CJB)
 • Huntingtonova bolezen
 • mešana demenca

Alzheimerjeva bolezen je najbolj znana in najpogostejša oblika demence, vendar vsi z demenco nimajo Alzheimerjeve bolezni.

Poznavanje obeh izrazov, njunih pravih pomenov in razlike med njima, je zelo pomembno in lahko posameznike z Alzheimerjevo ali drugo demenco ter njihove družine in oskrbovalce opolnomoči s potrebnim znanjem.

Kaj vključuje čiščenje in razkuževanje doma?
Nudimo celovito rešitev za redno čiščenje in razkuževanje doma. Spodnja opravila so del
Beeping standarda, na voljo pa so tudi izbrani dodatki, katere si določate sami.